Khẩu trang vải

Khẩu trang vải

Khẩu trang vải

CÔNG TY DỆT MAY PHÚ AN - NHÀ CUNG CẤP KHẨU TRANG VẢI

NHÀ CUNG ỨNG KHẨU TRANG VẢI

KHÁNG KHUẨN - CHỐNG GIỌT BẮN

Hiện tại tình hình dịch bệnh Sars-CoV-2 đang còn khá phức tạp, Công ty Dệt May Phú An cố gắng với tinh thần tích cực sản xuất sản phẩm Khẩu trang vải kháng khuẩn để cung ứng kịp thời cho cộng đồng và xã hội để phòng ngừa dịch bệnh CoVid-19 xãy ra.

Khẩu trang vải kháng khuẩn - Chống giọt bắn của Công ty Dệt May Phú An được kiểm soát nghiêm ngặt kể từ công đoạn xữ lý vải cho đến công đoạn đóng gói bao bì luôn đảm bảo vệ sinh, chất lượng.

Sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn - Chống giọt bắn của Dệt May Phú An đã được kiểm tra, đăng ký và công bố hợp quy chất lượng sản phẩm theo thiêu chuẩn QCVN 01:2017-BCT và đã được test kháng khuẩn theo tiêu chuẩn AATCC:100-2012, Kháng nước( Chống giọt bắn) theo tiêu chuẩn: AATCC 22:2017, kháng UV theo tiêu chuẩn: AATCC 183-2014,Test thử nghiệm mẫu bởi Viện Nghiên Cứu Dệt May Việt Nam. Viện Nghiên cứu dệt may Việt Nam là đơn vị tại Việt Nam thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của vải theo tiêu chuẩn AATCC 100, ISO 20743 và AATCC 147 được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 là đơn vị được thừa nhận quốc tế.

Đặc biệt, khẩu trang kháng khuẩn - Chống giọt bắn của Dệt May Phú An đã test tiêu chuẩn trợ lực hô hấp( tính chất dễ hít thở), test Heavy metal( test độ kim loại) và test Vô khuẩn cho khẩu trang bởi Viện Nghiên Cứu Dệt May Việt Nam.

Chúng tôi Dệt May Phú An với tinh thần trách nhiệm cao, trong thời gian dịch bệnh Sars-CoV-2 diễn biến hoành hành và phức tạp Chúng tôi đã cố gắng sản xuất và cung ứng sản phẩm Khẩu trang vải Kháng khuẩn - Chống giọt bắn ra cộng đồng và xã hội.

Dệt May Phú An tin tưởng sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn - Chống giọt bắn của mình và tự tin là Nhà cung ứng, là Công ty cung cấp Khẩu trang vải Kháng khuẩn - Chống giọt bắn - Trợ lực hít thở đáng tin cậy của các bạn và cộng đồng. 

PATex Việt Nam

Chia sẻ:
Facebook chat