Khẩu trang vải

Khẩu trang vải

Khẩu trang vải

Khẩu Trang vải

CÔNG TY DỆT MAY PHÚ AN

KHẨU TRANG VẢI PHÚ AN

Khẩu trang vải Phú An - Khẩu trang vải kháng khuẩn theo tiêu chuẩn AATCC:100-2012 và vải kháng nước( Chống giọt bắn) theo tiêu chuẩn: AATCC 22:2017, kháng UV theo tiêu chuẩn: AATCC 183-2014. Đặc biệt, khẩu trang vải kháng khuẩn này của Dệt May Phú An được Bộ Công Thương công bố hợp quy chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn QCVN01:2017-BCT, dưới sự giám sát và test thử nghiệm mẫu bởi Viện Nghiên Cứu Dệt May Việt Nam. Viện Nghiên cứu dệt may Việt Nam là đơn vị tại Việt Nam thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của vải theo tiêu chuẩn AATCC 100, ISO 20743 và AATCC 147 được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 được thừa nhận quốc tế.

ĐỒNG PHỤC PHÚ AN

Copyright © 2020 CÔNG TY TNHH DỆT MAY PHÚ AN. All rights reserved.
Facebook chat